همزمان با روز جهانی نابینایان ، از نخستین قلم هوشمند قرآنی جهان ، ویژه نابینایان در دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان کرمانشاه ، رونمایی شد.

مدیرعامل گروه قلم هوشمند مبین گفت : این نرم افزار که برای آموزش روخوانی قرآن کریم به صورت شنیداری است ، به طور مشترک و با همکاری بنیاد قرآنی روشندلان اصفهان و گروه قلم هوشمند مبین طراحی شده است.

مهدی شاکری یوسفی با اشاره به نو بودن نرم افزار این قلم در سطح جهان گفت : این قلم هوشمند برای استفاده در قرآن هایی طراحی شده که با خط بریل نوشته شده اند

 

http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4849/14546825-b.jpg

http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4849/14546824-b.jpg

http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4849/14546766-b.jpg