اعمال و زیارات حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)

در مشهد مقدس و 8 دعا ، بدون ترجمه به خط بریل

   

 

کتاب اعمال و زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) در مشهد مقدس

و 8 دعا -  بدون ترجمه

به خط بریل

شامل زیارات کامل امام رضا (علیه السلام) ، نماز حضرت جعفر طیار ، سوره های یس و الرحمن جهت نماز زیارت و 8 دعای که به طور متداول در حرم قرائت میشود

 8 دعا شامل عالیه المضامین، دعای ندبه، دعای کمیل، دعای توسل، حدیث شریف کساء، زیارت عاشورا، زیارت وارث ، زیارت امین الله

 

قابل استفاده جهت :

الف. قرآن پژوهان و قرآن آموزان نابینای عزیز

ب.  سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدارس نابینایی سراسر کشور

ج. کلیه واحدهای بهزیستی ارائه خدمات به نابینایان

د. کتابخانه های بریل

ه. واحدهای بهزیستی

و. نابینایان مسلمان دیگر کشورها

ز. افرادی که بانی تهیه قرآن برای قرآن آموزان نابینا میباشند

 

متقاضیان محترم جهت درخواست و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های ثابت 03134457376 یا 03134450130 تماس حاصل نمایند

 شماره کارت : 6037991899512887

 شماره حساب 0102618618008 بانک ملی به نام بنیاد قرآنی روشندلان