صحیفه سجادیه ، به خط بریل

با ترجمه حاج شیخ حسین انصاریان

   

 

کتاب  صحیفه سجادیه ، به خط بریل ، با ترجمه سلیس و روان حاج شیخ حسین انصاریان

شامل 5 جلد

 

این کتاب ، با ترجمه سلیس و روان حاج شیخ حسین انصاریان بصورت ترجمه صفحه به صفحه بگونه ای که متن عربی در صفحات زوج و ترجمه در صفحات فرد (روبروی متن عربی)  برای اولین بار در ایران جهت نابینایان عزیز به خط بریل در 5 جلد چاپ و منتشر گردیده و قابل ارائه می باشد.،

 

جلد 1 : دعاهای 1 تا 13

جلد 2 : دعاهای 14 تا 24

جلد 3 : دعاهای 25 تا 36

جلد 4 : دعاهای 37 تا 46

جلد 5 : دعاهای 47 تا 54

 

 

قابل استفاده جهت :

الف. قرآن پژوهان و قرآن آموزان نابینای عزیز

ب.  سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدارس نابینایی سراسر کشور

ج. کلیه واحدهای بهزیستی ارائه خدمات به نابینایان

د. کتابخانه های بریل

ه. واحدهای بهزیستی

و. نابینایان مسلمان دیگر کشورها

ز. افرادی که بانی تهیه قرآن برای قرآن آموزان نابینا میباشند

 

متقاضیان محترم جهت درخواست و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های ثابت 03134457376 یا 03134450130 تماس حاصل نمایند

 شماره کارت : 6037991899512887

 شماره حساب 0102618618008 بانک ملی به نام بنیاد قرآنی روشندلان